Skip to Content Contact Us

מדיניות משלוחים והחזרות

אספקה ומשלוח

 1. אספקת המוצר בישראל תיעשה באחת מהדרכים הבאות, לפי שיקול דעתה של בעלת האתר ובתיאום עם הלקוח:
  1. באמצעות איסוף עצמי בתיאום מראש; או
  2. משלוח באמצעות דואר שליחים של דואר ישראל; או
  3. משלוח באמצעות דואר רשום של דואר ישראל.
 2. אספקת מוצר מחוץ לישראל תיעשה באמצעות  Fedex או Dhl אלא אם תואם אחרת עם הלקוח
 3. המוצר נשלח באריזה ממותגת ויוקרתית המוכנה למסירה כמתנה.
 4. מוצרים שישלחו באמצעות דואר ישראל יישלחו בהתאם למדיניות דואר ישראל, ויודגש כי זמני האספקה אינם ניתנים לבקרה ע"י בעלת האתר ואינם בשליטתה והנך מצהיר לא תהיה לך כל טענה כנגד בעלת האתר עקב שיבושים באספקה באמצעות דואר ישראל.
 5. מסירת פרטי הלקוח בעת ההזמנה אינה חובה, אך אי מסירת פרטים עלולה שלא לאפשר את ביצוע השלמת ההזמנה.
 6. האחריות על נכונות פרטי הכתובת למשלוח הינה על הלקוח.
 7. אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו לבעלת האתר בשל פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי הטיפול והמשלוח. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים, מלאים ועדכניים.
 8. לתשומת ליבך: אם הזמנת לכתובת עסקית אנא ציין את שם החברה ליד שם המזמין.

 

ביטול רכישה טרם קבלת המוצר ע"י הלקוח

 1. ניתן לבטל רכישה בתוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה, ובתנאי שטרם נשלחה ללקוח, ללא חיוב בדמי ביטול.
 2. במקרה של ביטול הרכישה לאחר פרק הזמן האמור (בין אם המוצר נשלח ובין אם לאו) יחולו דמי ביטול בשיעור 5% מסך ההזמנה אך לא פחות מ-100 ₪.
 3. במקרה וההזמנה כבר נשלחה ללקוח לא יוחזרו דמי המשלוח אם נגבו והאחריות להחזרת המוצר לבעל האתר תחול על הלקוח.
 4. הודעה על ביטול הרכישה מצד הלקוח תבוצע באמצעות דואר אלקטרוני בלבד.
 5. בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה בכל עת, בהודעה ללקוח באמצעות דואר אלקטרוני, ותוך מתן החזר כספי ללקוח.

 

החזרת מוצר פגום

 1. החזרת מוצר עקב פגם תותר בתוך 48 שעות ממועד ביצוע האספקה ללקוח, בתנאים הבאים:
  1. הצגת קבלה המעידה על קניית המוצר;
  2. המוצר הוחזר בשלמותו ובאריזתו המקורית;
  3. הפגם הינו פגם שהיה קיים במוצר בעת ההגעה ללקוח ולא נגרם בשל שימוש בו.
 2. למען הסר ספק, לא תתקבל החזרה של מוצר שאינו באריזתו המקורית או שכבר נעשה בו שימוש.

 

החזרה שלא בשל פגם במוצר

 1. החזרת מוצר וזיכוי בגינו מסיבה שאינה פגם במוצר תותר בתוך ארבעה עשר (14) ימים ממועד האספקה, בתנאים הבאים:
  1. המוצר הוחזר כשהוא תקין, באריזתו המקורית, מבלי שנעשה בו שימוש;
  2. הצגת קבלה המעידה על קניית המוצר.
 2. למען הסר ספק, לא תתקבל החזרה של מוצר שאינו באריזתו המקורית או שכבר נעשה בו שימוש.
 3. בהחזרה של מוצר שאינה בשל פגם במוצר ינוכו 5% מסך העסקה אך לא פחות מ-100 ₪ כדמי ביטול, לפי הנמוך מביניהם.
 4. דמי המשלוח לא יוחזרו במקרה של החזרה והאחריות להחזרת המוצר אל בעלת האתר מוטלת על הלקוח.
 5. הזכות להחזיר מוצר כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14ג' לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.

 

מקרים בהם לא תתאפשר החזרת מוצר

 1. בכל מקרה לא תותר החזרת מוצר וביטול עסקה של תכשיט שעלותו עולה על 3,000 ₪.
 2. בכל מקרה לא תותר החזרת מוצר שהוכן על פי הזמנה אישית, לרבות תוך ביצוע שינויים בגודל; שינוי האבנים המשובצות כולן או חלקן; חריטה אישית; תכשיטי שם.

 

Back top top